Professionals

Professionals binnen Zorg & Welzijn kunnen het verschil maken door oog te hebben voor mantelzorgers. Samenwerken met en voor mantelzorgers is van grote meerwaarde; het leidt tot betere zorg en ondersteuning, betere kwaliteit van leven voor de mantelzorger en de naaste en ook nog voor minder overbelasting en uitval van mantelzorgers. 

Speciaal voor professionals binnen Zorg & Welzijn zijn er inspiratiesheets mantelzorg ontwikkeld. Deze zijn tot stand gekomen door een samenwerking van  Movisie, MantelzorgNL, Vilans en In voor mantelzorg. Voor verschillende professionals binnen Zorg & Welzijn is er een inspiratiesheet gemaakt:

 • Casemanager dementie
 • Coordinator vrijwilligerswerk
 • Ergotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Huisarts
 • Mantelzorgconsulent
 • Mantelzorgmakelaar
 • Praktijkondersteuner huisarts (POH)
 • Sociaal werker
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Transferverpleegkundige
 • Wijkverpleegkundige
 • WMO consulent

Klik hier voor de inspiratiesheets

 

contact

 Agenda

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Overzicht