Terug naar Nieuws

Gezocht: vervangers (even vrijaf voor de mantelzorger)

Gepubliceerd op:

Als Vervanger zorg je ervoor dat de mantelzorger met regelmaat tijd heeft voor ontspanning. Vervanger betekent letterlijk: op afroep beschikbaar, invaller.

 De vacature vind je op de site van het VIP!

21-09-2023

Prinsjesdag 2023: erkenning voor mantelzorgers!

De Koning benadrukte in zijn Troonrede de waardevolle rol van mantelzorgers: ‘Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en daarom moeten zij worden ondersteund, bijvoorbeeld door de samenwerking en kennisoverdracht met de professionele zorgverleners te verbeteren.’ Wij hadden het niet be…
Lees meer