Week van de jonge mantelzorger

Elk jaar is het van 1 tot en met 7 juni de week van de Jonge Mantelzorger. Tijdens deze week vragen we aandacht voor JMZ-ers, zodat steeds meer kinderen/ jongeren zich bewust worden dat ze een JMZ-er zijn. Ook om de omgeving zoals scholen, sportverenigingen en noem maar op maken op deze manier kennis met wat Jonge Mantelzorg is. 

Dit jaar 2022 is het thema #niettemissen
Voor JMZ-ers is hun werk vaak zo vanzelfsprekend dat ze zelf niet eens beseffen dat ze mantelzorger zijn. De impact op het leven van een jongere is vaak erg groot. Toch is het ook voor professionals vaak nog lastig om de signalen van een jonge mantelzorger te herkennen. We willen dat niemand nog een jonge mantelorger “mist”, over het hoofd ziet. JMZ-ers zijn niet te missen!