Week van de jonge mantelzorger

Van 1 tot 7 juni 2023 is het wederom de Week van de Jonge Mantelzorger. Zoals elk jaar vragen we tijdens deze week extra aandacht voor jongeren die opgroeien met een hulpbehoevende in hun omgeving. Zij verlenen zorg binnen hun familie, hebben extra zorgen of missen zelf zorg en aandacht, doordat iemand in hun directe omgeving een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of taalachterstand heeft.

Jonge Mantelzorgers helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, hebben extra huishoudtaken en helpen met het regelen van de zorg. Daarnaast maken zij zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten en missen ze zelf soms de nodige zorg en aandacht, omdat de aandacht binnen het gezin vaak naar de hulpbehoevende gaat. 

De Week van de Jonge Mantelzorger is een week waarin wij extra aandacht vragen voor deze vaak onzichtbare groep jongeren.

Voor de jonge mantelzorgers zijn hun zorgen vaak zo vanzelfsprekend dat ze zelf niet eens beseffen dat ze mantelzorger zijn. De impact op het leven van een jongere is vaak erg groot. Toch is het ook voor professionals vaak nog lastig om de signalen van een jonge mantelzorger te herkennen. 

Hoe herken je de jonge mantelzorger?

Ieder kind wil gezien en gehoord worden. Ook jonge mantelzorgers. Ze willen serieus genomen worden (zij zijn ten slotte ervaringsdeskundige) en zeker niet zielig.
Maar waar let je op als professional?
Een kind dat niet lekker in zijn vel zit toont gedrag dat afwijkt van de norm. Bijvoorbeeld doordat een kind zich anders gedraagt dan wat jij van hem/haar gewend bent of anders dan je mag verwachten in de fase van ontwikkeling. Als professional is het belangrijk open te staan voor deze signalen. Ze zijn de reden om verder te onderzoeken waar het gedrag vandaan komt en wat het kind nodig heeft.

Voorbeeld signalen van een kind dat niet lekker in zijn vel zit:

 • Teruggetrokken gedrag
 • Gedrag dat niet past bij de leeftijd van het kind (parentificatie, veel verantwoordelijkheden dragen, een volwassen indruk)
 • Risicovol gedrag (bijvoorbeeld drugsgebruik),
 • Concentratieproblemen
 • Verdriet of boosheid
 • Lichamelijke klachten
 • Slaapproblemen en vermoeidheid
 • Depressiviteit
 • Geen tijd voor hobby’s, huiswerk en sociale activiteiten

JMZ Pro gelooft dat we samen de tools in huis hebben om stress bij kinderen zoveel mogelijk te voorkomen en de verhoogde kans op psychische en fysieke klachten door stress, al jong volwassen worden en (emotionele) overbelasting zo klein mogelijk te houden. Help je mee? (bron: JMZPro)

In vijf stappen jonge mantelzorgers ondersteunen

 1. Bouw aan een relatie: voor iedere professional in het sociaal domein geldt dat het aangaan van een relatie onderdeel is van zijn vak. Een leerling, een cliënt of hulpvrager. Ze zijn nooit alleen, maar onderdeel van een groter systeem. Heb oog hen (ook al ben je niet hun hulpverlener). Laat hen niet ongehoord.
 2. Sta open voor signalen: neem signalen serieus. Het kan een teken zijn van een kind dat niet lekker in zijn vel zit. Onderneem actie.
 3. Herkennen en erkennen: als professional is het belangrijk dat je jonge mantelzorgers ziet en hoort. Ga in gesprek met de jongere, vraag hoe het gaat. Toon belangstelling, maar oordeel niet.
 4. Inventariseren: breng de opgroeisituatie in kaart, schat samen met de gezinsleden de situatie in en onderzoek beschermende en risico factoren. Zo breng je samen in kaart waar ondersteuning wenselijk is.
 5. Informeren en/of doorverwijzen: Jonge mantelzorgers vinden het fijn om informatie te krijgen over de ziekte en ondersteuningsmogelijkheden.
  Soms kan jij als professional niet de juiste ondersteuning bieden of sluit het niet aan bij jouw werkzaamheden. Help de jonge mantelzorger en het gezin dan verder bij het vinden van de juiste hulp. Denk hierbij ook aan het versterken van het eigen netwerk van het gezin. Zorg voor een goede overdracht en samenwerking. (bron: JMZPro)

1684749583380_400_267_1684749646.jpg